עדכון לציבור הסטודנטים וסגל ההוראה:

עדכון לציבור הסטודנטים וסגל ההוראה:

הנחיות לסטודנטים ולסגל ההוראה שפורסמו ערב ראש השנה הן ללא שינוי.

כלומר סמסטר קיץ והמבחנים הפנימיים ימשכו בצורה מקוונת בלבד.

בחינות הממלכתיות של מה״ט יתקיימו כסדרם במהלך ימי הסגר על פי כל כללי התו הסגול .
נושא זה הוחרג בתקנות ובמידה ואתם נבדקים ע״י המשטרה יש לעדכן שאתם בדרך למכללה לבחינה ממלכתית של משרד העבודה .

כל צוותי המדורים זמינים לסטודנטים וקבלת קהל תתאפשר רק בטלפון או באימייל , אין להגיע למכללה בתקופת הסגר.

נאחל לכם ולבני ביתכם צום קול וגמר חתימה טובה