עדכון חשוב לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה

המכללה שמחה לבשר לציבור הסטודנטים כי המכללה נערכה להחזרת מעבדות שהופסקו במהלך סמסטר ב' תש"ף לנוכח התפרצות והתפשטות נגיף הקורנה.

לצורך קיום הפעילות המפורטת בצו בריאות העם, נדרשה המכללה להיערכות מיוחדת. על פי התקנות שאישרה הממשלה ופורסמו, המכללה קיבלה אישור להחלת התו הסגול.

ככלל, ההוראה תמשיך להתקיים במכללה באופן מקוון פרט לקיום מעבדות אשר יחזרו לפעילות החל מה – 13.05.20. המכללה תפרסם מערכת שעות עדכניות לסטודנטים במהלך הימים 11-12.05.20, בשים לב שביצוע המעבדות יתבצע באופן מרוכז ויאפשר לסטודנטים להשתתף גם בשיעורים מקוונים.

סטודנטים ואנשי סגל אשר יידרשו להגיע למכללה יקיימו את המעבדות בקבוצות קטנות עד 15 סטודנטים, תוך הקפדה על מילוי הצהרת בריאות, בדיקת חום באמצעות מאבטח המכללה, על שמירת מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם, עטית מסכות בכל עת, היגיינה אישית והקפדה על כל שאר ההנחיות.

בימים הקרובים יפרסמו מרכזי המגמות את המדיניות המגמה לגבי בחינות סמסטר, כמו כן ייתכן ובהתאם להחלטת מרכז מגמה יידחו חלק מהמעבדות לסמסטרים הבאים.

במסגרת החזרת חלק מהמעבדות, יתאפשרו גם ביצוע הנחיות פרויקטים וקיום שעות קבלה בתיאום מראש מול המדורים הרלוונטיים.

חשוב להדגיש שהכניסה למכללה תתאפשר רק עם הסטודנט תיאם מראש את הגעתו ושמו מופיע ברשימות אצל המאבטח, וזאת כמובן לאחר שהגיע למכללה עם מסיכה , הציג הצהרת בריאות ונבדק חום גופו.

קישור למילוי הצהרה מקוונת- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_OeUxTweasoKXZ-CncqFeVL32iO7Y_eNpuzB_1CjS0FunIA/viewform

(לאחר שליחת ההצהרה מופיע אישור עם תאריך. יש לבצע צילום מסך או להדפיס את האישור ולהציגו לשומר בכניסה).

מסמך מפורט עם הנחיות יישלח לציבור הסטודנטים במהלך ה- 12.05.20.