עדכון חשוב לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה 11.02.21

עדכון חשוב לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה 11.02.21

בהמשך לעדכון התקנות שהועברו ע"י מה"ט לגבי הרחבת פעילות במהלך תקופת בחינות וקיום לימודים מעשיים, הרינו לעדכן כי הבחינות הממלכתיות יתקיימו בצורה פרונטאלית במכללה ובנוסף אנו נערכים לקיים חלק  מהמעבדות בצורה  פרונטאלית, כמו כן תתאפשר הגעה של סטודנטים לעבודה עצמית במעבדות המכללה בכפוף למגבלות ולהנחיות. תוקף ההנחיות , החל מיום ראשון  ה- 14.02.21.

  • להלן מסמך ההנחיות המכללה  לתקופת הקרובה  – https://bit.ly/2Z9uRis
  • להלן מסמך  הנחיות מה"ט – https://bit.ly/3tMms2B

מערכות שעות הלימוד המעודכנות לסמסטר ב' יעודכנו במידע איש לסטודנט לפני פתיחת הסמסטר, כמו כן, יעודכנו בימים הקרובים השלמות של מעבדות שהופסקו במהלך סמסטר א'.

נא המשיכו בכל עת לעקוב אחר ההודעות באתר המכללה, בפייסבוק ובהודעות סמס.

הנהלת המכללה