עדכון חשוב לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה 23.11.20

בהמשך לעדכון התקנות שהועברו ע"י מה"ט לגבי הרחבת פעילות בשנת הלימודים תשפ"א , יתקיים תהליך הדרגתי בו יחזרו חלק מהמעבדות ללמידה פרונטאלית ותתאפשר הגעה של סטודנטים לעבודה עצמית במעבדות המכללה בכפוף למגבלות ולהנחיות .

מצ"ב מסמך הנחיות מפורט לחץ כאן  – https://bit.ly/2Hp9HaW.

שינויים לגבי מערכות השעות יישלחו ע"י המגמות ומדור מערכת שעות בימים הקרובים וייכנסו לתוקפם ביום שלמחרת קבלת ההודעה

נא המשיכו בכל עת לעקוב אחר ההודעות באתר המכללה , בפייסבוק ובהודעות סמס.