עבודות אסבסט חלק ב`

לציבור הסטודנטים והסגל שלום,

בין התאריכים 29-31.8.18 יבוצעו עבודות במכללה ולסירוגין ישתנו סדרי הלימודים והעבודה במבנים: K, D, I,  E ו-F. הנחיות לגבי מערכת שעות יועברו באמצעות מדור מערכת שעות.

לא תותר כניסת רכבים למתחם ויהיו שינויים במעבר להולכי רגל.

נא להישמע לשלטים ולהנחיות ממונה הביטחון והבטיחות בשטח המכללה