סקר הוראה

לסטודנטים שלום!

בתאריך 27/12/2021 נפתח למילוי סקר ההוראה השנתי של המכללה.

סקר ההוראה מאפשר לסטודנטים מקום לציון הערכה והשפעה על מערך ההוראה במכללה.
הסקר מתבצע על ידי גורם חיצוני למכללה במתכונת אנונימית.
הסקרים מבוצעים לכל מקצוע אותו אתם לומדים בנפרד ולכל סקר יש מספר שאלות וגם מקום להתייחסות אישית,

עליכם להקפיד על כתיבה המכבדת את מטרת הסקר ועל מענה לכל הסקרים.

דעתכם חשובה לנו!! וזו ההזדמנות שלכם להשפיע.

קישור לסקר
https://bit.ly/3ExhfzQ

להתחלת מענה יש להקיש מספר תעודת זהות ללא הקידומות של הספרה אפס.