סקר ההוראה

לסטודנטים שלום!

ביומיים הקרובים ניתן עדיין להביע עמדתך בסקר ההוראה אם לא עשית עד כה. נצלו את ההזדמנות.

קישור לסקר:

http://tomaxdev.tomasurveys.com/TomaSurveys//Home/index.html#/login/648993

להתחלת מענה יש להקיש מספר תעודת זהות ללא הקידומות של הספרה אפס.