סקר ההוראה

לסטודנטים שלום! נשארו ימים אחרונים לסקר ההוראה במכללה הטכנולוגית ב"ש. סקר ההוראה נותן לסטודנטים מקום לציון הערכה והשפעה על מערך ההוראה במכללה, חשיבותו עבורכם גבוהה. הסקר מתבצע על ידי גורם חיצוני למכללה במתכונת אנונימית. עליכם להקפיד על כתיבה המכבדת את מטרת הסקר. מועד אחרון לסקר 12/01/2019. בין ממלאי הסקר יוגרלו 5 מלגות בסך 500 ש"ח. דעתך חשובה לנו!! זו ההזדמנות שלך להשפיע. קישור לסקר http://bit.ly/tcb-surv להתחלת מענה יש להקיש מספר תעודת זהות ללא הקידומות של הספרה אפס.