סקר ההוראה במכללה הטכנולוגית ממשיך!

סקר ההוראה במכללה הטכנולוגית ממשיך!

זוהי הזדמנות שלך להביע בקשות/ביקורת לשיפור הלימודים במכללה.
קישור לסקר:
http://tomaxdev.tomasurveys.com/TomaSurveys//Home/index.html#/login/648993

בין ממלאי הסקר יוגרלו 5 מלגות בסך 500 ש"ח. דעתך חשובה לנו!! זו ההזדמנות שלך להשפיע.

להתחלת מענה יש להקיש מספר תעודת זהות ללא הקידומות של הספרה אפס.