סטודנטים יקרים

סטודנטים יקרים,

  • לכל שאלה בנושא קורונה ולעדכון המכללה על הימצאות בבידוד יש לפנות למייל: Corona@tcb.ac.il
  • הנהלת המכללה דורשת מציבור הסטודנטים לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות. סטודנטים המחויבים על פי הנחיות משרד הבריאות להיות בבידוד נדרשים לעשות כן וכניסתן/ם למכללה אסורה. כניסה למכללה של מחויבי/ות בידוד תחשב גם כעבירת משמעת.
  • אנו עוקבים אחר הנחיות משרד הבריאות. במידה ותפורסמנה הנחיות חדשות, יצא עדכון בהתאם.

להלן קישור לאתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx

בריאות טובה לכולם.