נטו הצלחה! תודה לכלל התומכים בדרך!

סטודנטים, מרצים ואנשי סגל יקרים,

לאחר דיונים רבים בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט, במקביל למאבק שהוביל פורום המכללות הטכנולוגיות :

אנו שמחים לבשר לכם כי השלב הראשון במאבקנו הסתיים בהצלחה, הרפורמה שאושרה השבוע במסגרת חוק ההסדרים של תקציב המדינה לשנת 2019 מסמלת יציאה לדרך חדשה עבור ההשכלה הטכנולוגית בישראל. הרפורמה שאושרה תאפשר למכללות הטכנולוגיות להתפתח ולשגשג לתפארת ההשכלה הטכנולוגית

עם התוצרים שהשגנו נוכל להכשיר בהצלחה אלפי הנדסאים למשק ולתעשייה שמצפים לכך !

במסגרת הרפורמה, יוצבו יעדים לאומיים לתחום ההשכלה הטכנולוגית, ויוקצו משאבים נדרשים על מנת לקדם את הנושאים הבאים:

 • חיזוק ומיתוג מעמד ההשכלה הטכנולוגית בישראל
 • שדרוג המעבדות ותשתיות מוסדות הלימוד
 • הגדלת מספר הלומדים המדופלמים שיצאו לשוק העבודה
 • בניית מערך מלגות איכותי ושדרוג מרכזי הסיוע לסטודנט
 • שדרוג תכניות הלימוד עפ"י הדרישות של המעסיקים והתעשייה
 • שיפור איכות ההוראה ע"י העלאת שכר מרצים

להלן עיקרי המתווה שנכנס לחוק ההסדרים 2019 לאחר מאבק של יותר מארבע שנים של פורום המכללות הטכנולוגיות :

 1. פדגוגיה: תוספת של 300 שעות  לפרויקט הגמר, מעל ל- 1,700 השעות , במקצועות שאינם מקצועות רישוי. פרויקט הגמר יכנס לתכנית הלימודים ויושלם יחד עם תום הלימודים הסדירים.
 2. פדגוגיה: ביטול של הקיצוץ בתוכניות הלימודים לכל מקצועות הרישוי – לא תהיה פגיעה בסמכויות הרישוי, והמאבק על הגדלתן מגיע בימים אלה לשלב ההכרעה.
 3. פדגוגיה ומניעת נשירה : סטודנט שינשור מלימודיו בתום שנה א' יוכל לקבל הסמכה כטכנאי אם יעמוד בדרישות הפדגוגיות.
 4. הקטנת הרגולציה: יוקמו צוותים מקצועיים שיכללו נציגות של כל הגופים (מה"ט, נציגי המכללות ונציגי התעשייה) להמשך קביעה של תכניות לימוד ונושאים מקצועיים נוספים , יינתן חופש אקדמי לכל מכללה לקבוע 25% מתוכנית הלימודים .
 5. הקטנת רגולציה : הורדת מספר הבחינות החיצוניות ל- 2 במקום 3 היום במהלך הלימודים הסדירים.
 6. הגדלת תקצוב : הכרה בחשיבות לימודי הנדסאים ע״י ממשלת ישראל והשוואת התקצוב למערכות השכלה מקבילות .
 7. הגדלת תקצוב : תוספת תקציבית משמעותית לבינוי ותשתיות .
 8. שמירה על השכר לימוד הקיים : הקפאת העלאת שכר הלימוד לסטודנטים וזאת לאחר שמשרד האוצר רצה להגיע לשכר לימוד יסוד של 9,000 ש״ח.
 9. הגדלת המיתוג: יוקצו תקציבים למען שיפור והרמה של תדמית ההנדסאי בקרב הדור הצעיר.

*כל האמור לעיל יכנס לתוקף בשנת הלימודים תש"פ (אוקטובר 2019)

ניצחנו בשלב הראשון של המאבק בזכות נחישותנו וחוסר מוכנותנו להתפשר על ערכינו. דרך רבה עוד לפנינו. נמשיך לפעול להגדלת העצמאות הפדגוגית, לקבלת הכרה בלימודי הנדסאים כשווי ערך לתואר ראשון, באמצעות הוספת שנה שלישית שבצידה תואר אקדמי בניהול טכנולוגי או הוראה טכנולוגית.

תודה לכל התומכים והפעילים, כל אחד בדרכו הוא, אנחנו יכולים להיות גאים במה שהשגנו.

 שתהיה לכולנו תקופת בחינות מוצלחת!

 המכללה הטכנולוגית באר שבע- הבית של ההנדסאים

קישור לקובץ pdf