רישום במרשם ההנדסאים

נהלים כלליים:

  1. הרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים תיעשה בהתאם להכרת ועדת ההסמכה על סמך מספר פרמטרים המפורטים בנוהל.
  2. תעודת רישום מהווה תנאי לקבלת רישיון כהדרתו לעיל במקצועות בהם נדרש על ידי המדינה הצעת רישיון לצורך ביצוע העבודה
  3. מטרת החוזר היא לפרט זכאות לרישום במרשם וכד'.
  4. הרישום נעשה לפי התואר (הנדסאי או טכנאי מוסמך) והמדור (התחום המקצועי לפי מגמת הלימוד) כפי שיקבע למגיש הבקשה.

טפסים להורדה: