ממונה אקדמי

תפקיד הממונה האקדמי

  • אחראי על התכנון האקדמי ברמה השנתית והסמסטריאלית. 
  • מנחה, מבקר ועוקב אחר פעילות המגמות.
  • ניהול קשר רציף עם מרכזי המגמות בכל תחומי ההוראה וסגל המרצים במכללה לרבות בקרה שוטפת על תהליכי העבודה בהתאם לאוגדנים של מה"ט.
  • בקרה על העלאת סילבוסים של מרצים למערכות המחשוב.
  • בקרה על הגשת בחינות סמסטר בהתאם לכללים שנקבעו.
  • טיפול בנושאים אקדמיים ומנהליים בסוגיות כיתה/מגמה.
  • טיפול בסוגיות מערכתיות-פדגוגיות מול גורמי חוץ .
  • בקרה על איכות ההוראה של מרצים, צפייה בהרצאות והפקת דו"חות מעקב, טיפול אקדמי בתוצאות סקר הוראה לרבות מעקב וניתוח תוצאות הסקר אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים במכללה.

הממונה האקדמי: יחזקאל עזרא
ezra@tcb.ac.il | 08-6462277