מועדי שיחות הפתיחה עם מרכזי / ראשי המגמות לשנה א'

סטודנטים יקרים,

ברכותינו על בחירתך ללמוד לקראת תואר הנדסאי במכללה הטכנולוגית באר שבע.

הננו שמחים להודיעך כי שנת הלימודים תשע"ט תיפתח ביום א' 14.10.2018.

להלן מועדי שיחות הפתיחה עם מרכזי / ראשי המגמות לשנה א' תשע"ט בלבד:

שימו לב,

*הלימודים במכינות ובשנה א' (מסלול יום, מסלול משולב) יתקיימו בהתאם למערכת השעות המפורסמת  במידע אישי לסטודנט.

* תלמידי שנה ב' וג', הלימודים יתקיימו החל מהשעה 8:15 על פי מערכת השעות המפורסמת במידע אישי לסטודנט.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!