מועדי שיחות הפתיחה עם מרכזי / ראשי המגמות לשנה א'

סטודנטים יקרים,

ברכותינו על בחירתך ללמוד לקראת תואר הנדסאי במכללה הטכנולוגית באר שבע.

הננו שמחים להודיעך כי שנת הלימודים תש"ף תיפתח ביום א' 27.10.2019.

להלן מועדי שיחות הפתיחה עם מרכזי / ראשי המגמות לשנה א' תש"ף בלבד:

שימו לב

 • הלימודים בשנה א' (מסלול יום, מסלול משולב) יתקיימו בהתאם למערכת השעות המפורסמת
  במידע אישי לסטודנט ושיחות הפתיחה יתקיימו תוך כדי הלימודים לפי המפורט בטבלה.
 • תלמידי שנה ב' ו ג', הלימודים יתקיימו החל מהשעה 8:15 על פי מערכת השעות המפורסמת
  במידע אישי לסטודנט.
 • ביום ראשון 27.10.2019 בין השעות 14:00 – 12:00 יערך הפנינג מטעם אגודת הסטודנטים
  לכל ציבור הסטודנטים במכללה והלימודים בכל המכללה יתחדשו בהתאם למערכת השעות
  החל מהשעה 14:00 לאחר סיום ההפנינג .

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!