יום זרקור חברת VISHAY במכללה הטכנולוגית

יום זרקור חברת וישיי במכללה הטכנולוגית.

יום זרקור של חברת וישיי התקיים במכללה במהלך חודש ינואר 2018 עבור סטודנטים הנמצאים  לקראת סיום לימודיהם.

במסגרת יום הזרקור השתתפו כ-  35 סטודנטים ממגמות חשמל  , מכונות ואלקטרוניקה .

כמו כן, הוצגה מצגת של החברה על המשרות הפנויות ועל אפשרויות התעסוקה ובסופה התקיימו ראיונות אישיים, סטודנטים אשר השתתפות בראיונות קיבלו שי אישי מנציגי החברה . מנהלת משאבי אנוש של החברה ציינה שקיים מחסור גדול של טכנאים והנדסאים והם בוחנים את האפשרויות לקיים תכנית ייעודית לגיוס צעירים לאחר שרות צבאי בשיתוף המכללה הטכנולוגית באר שבע בהתאם למודלים שהמכללה מפעילה למול התעשייה בדרום.