רישום להשלמות סמסטר קיץ

רישום להשלמות סמסטר קיץ – 2020

קישור לטופס רישום  לפי מחלקות:

הנדסה אזרחית – https://forms.gle/kNYiH3dykqmctS719

כימיה –  https://forms.gle/ubh5MTsqVeYafMMq8

תעשיה וניהול –  https://forms.gle/ubh5MTsqVeYafMMq8

קירור ומיזוג אויר – https://forms.gle/ubh5MTsqVeYafMMq8

תוכנה – https://forms.gle/ubh5MTsqVeYafMMq8

אלקטרוניקה – https://forms.gle/ubh5MTsqVeYafMMq8

בהצלחה!!