הרשמה לבחינות חיצוניות – מועד קיץ 2019

הרשמה לבחינות חיצוניות –  מועד קיץ   2019

קישור ללוח בחינות-מועד ב' קיץ 2019

הנחיות רישום בחינות חיצוניות – מועד ב'- קיץ 2019

סיום רישום מועד ב' : 18/08/2019

חובה להגיע לבחינות החיצוניות עם תעודת זהות / דרכון

רישום אוטומטי לבחינה מתבצע על ידי המכללה בשני המקרים הבאים:

  • סטודנטים שנכשלו בבחינה במועד א'-ציון סופי ניכשל
  • סטודנטים שהיו רשומים לבחינה אך לא ניגשו לבחינה.

הרישום יתבצע על ידי הסטודנטים  במקרים הבאים : 

  1. סטודנטים שלא היו רשומים למועד א' ומבקשים להיבחן במועד ב' עליהם להרשם עד התאריך – 18/08/19
  1. סטודנטים שעברו בחינה חיצונית מועד א' ומעוניינים לשפר ציון, חייבים להירשם מיד  (עד יומיים לאחר  קבלת הציונים) עם פרסום הציון.

אופן הרישום                                                                            

א.  למלא טופס רישום במינהל סטודנטים, לגשת למדור שכר לימוד להסדרת תשלום.

ב. טופס הרישום תקף אך ורק לאחר הסדר תשלום במדור שכ"ל.

ג. חובה להחזיר את הטופס למינהל סטודנטים לביצוע הרישום לבחינה.

ד. עלות בחינה 200 ₪

 

ביטול רישום למועד ב'

סטודנטים שנכשלו בבחינה החיצונית מועד א' / לא נבחנו במועד א' ואינם מעוניינים לגשת למועד ב' 
חייבים להודיע על ביטול הרישום מיד עם פרסום הציונים. אחרת המכללה לא תזכה את הסטודנט בסך 200 ₪ ששולמו. 
את הבקשה לביטול יש להגיש בטופס ביטול המצורף למינהל הסטודנטים(בשעות הקבלה)
או בדוא"ל הבא בלבד: einatd@tcb.ac.il

 

בברכה,

      מינהל סטודנטים

      בהצלחה לכולם!!!