הרשמה לבחינות חיצוניות – מועד קיץ 2019

הרשמה לבחינות חיצוניות –  מועד קיץ   2019

ללוח בחינות מועד א' לחץ כאן

ללוח בחינות מועד ב' לחץ כאן

הרישום החל, סיום רישום: 02/05/2019

 

הנחיות לסטודנטים:

חובה להגיע לבחינות החיצוניות עם תעודת זהות / דרכון

 • סטודנטים משנה א/ב/ג רשומים אוטומטית אך ורק לבחינות במקצועות הרלוונטיים לאותה שנה.
 • סטודנט המשובץ למערכת חלקית/ משלב מקצועות לימוד בשנים
  א/ב/ג/ אינו רשום אוטומטית ונדרש להסדיר רישום במינהל הסטודנטים.
 • על כל בחינה שאינה ברשימת הקורסים הנלמדים באותה שנה, הסטודנט נדרש להסדיר רישום ותשלום במינהל הסטודנטים.
 • תשלום לבחינות חיצוניות לרישומים האוטומטיים, מתבצע דרך מדור שכר לימוד. סטודנט ללא הוראת קבע, נדרש לגשת למדור שכ"ל להסדרת תשלום.
 • סטודנטים שאינם מעוניינים לגשת השנה לבחינה מטעמים שונים (דחיית מקצוע, אישי וכו'), מתבקשים להגיע למינהל סטודנטים ולמלא טופס ביטול רישום, על מנת שלא תתבצע עבורם גבייה אוטומטית.

 

לא יתבצע החזר כספי לסטודנטים אשר לא הודיעו על ביטול רישום ולא ניגשו בפועל.

 

באחריות הסטודנט לוודא את רישומו  לבחינות החיצוניות באתר מכלול/ מידע אישי /סמסטר קיץ

 

 

סטודנטים משלימים

סטודנטים משלימים אינם רשומים אוטומטית ומתבקשים לנהוג על פי ההנחיות הבאות:

א. למלא טופס רישום במינהל סטודנטים, לגשת למדור שכר לימוד להסדרת תשלום.
ב. טופס הרישום תקף אך ורק לאחר הסדר תשלום במדור שכ"ל.

ג. חובה להחזיר את הטופס למינהל סטודנטים לביצוע הרישום לבחינה.

ד. עלות בחינה 200 ₪

 

הנחיות רישום בחינות חיצוניות – מועד ב'- קיץ 2019

סיום רישום מועד ב' : 18/08/2019

חובה להגיע לבחינות החיצוניות עם תעודת זהות / דרכון

רישום אוטומטי לבחינה מתבצע על ידי המכללה בשני המקרים הבאים:

 • סטודנטים שנכשלו בבחינה במועד א'-ציון סופי ניכשל
 • סטודנטים שהיו רשומים לבחינה אך לא ניגשו לבחינה.

הרישום יתבצע על ידי הסטודנטים  במקרים הבאים : 

 1. סטודנטים שלא היו רשומים למועד א' ומבקשים להיבחן במועד ב' עליהם להרשם עד התאריך – 18/08/19
 1. סטודנטים שעברו בחינה חיצונית מועד א' ומעוניינים לשפר ציון, חייבים להירשם מיד  (עד יומיים לאחר  קבלת הציונים) עם פרסום הציון.

אופן הרישום                                                                            

א.  למלא טופס רישום במינהל סטודנטים, לגשת למדור שכר לימוד להסדרת תשלום.

ב. טופס הרישום תקף אך ורק לאחר הסדר תשלום במדור שכ"ל.

ג. חובה להחזיר את הטופס למינהל סטודנטים לביצוע הרישום לבחינה.

ד. עלות בחינה 200 ₪

 

ביטול רישום למועד ב'

סטודנטים שנכשלו בבחינה החיצונית מועד א' / לא נבחנו במועד א' ואינם מעוניינים לגשת למועד ב' 
חייבים להודיע על ביטול הרישום מיד עם פרסום הציונים. אחרת המכללה לא תזכה את הסטודנט בסך 200 ₪ ששולמו. 
את הבקשה לביטול יש להגיש בטופס ביטול המצורף למינהל הסטודנטים(בשעות הקבלה)
או בדוא"ל הבא בלבד: einatd@tcb.ac.il

 

בברכה,

      מינהל סטודנטים

      בהצלחה לכולם!!!