הרשמה לבחינות חיצוניות – מועד ב' קיץ 2017

קישור ללוח בחינות:  לחץ כאן

קישור לטופס  ביטול רישום לבחינה חיצונית : לחץ כאן

הנחיות רישום

הרישום יתבצע על ידי הסטודנטים  במקרים הבאים : 

סטודנטים שלא היו רשומים למועד א' ומבקשים להיבחן במועד ב'
סטודנטים שהיו רשומים לבחינה במועד א'  אך לא ניגשו כי לא היה להם ציון מגן
סטודנטים שעברו בחינה חיצונית מועד א' ומעוניינים לשפר ציון, חייבים להירשם מיד  (עד יומיים לאחר  קבלת הציונים) עם פרסום הציון.

אופן הרישום                                                                             

א. למלא טופס רישום במינהל סטודנטים, לגשת למדור שכר לימוד להסדרת תשלום.
ב. טופס הרישום תקף אך ורק לאחר הסדר תשלום במדור שכ"ל.
ג. חובה להחזיר את הטופס למינהל סטודנטים לביצוע הרישום לבחינה.
ד. עלות בחינה 200 ₪

רישום אוטומטי לבחינה מתבצע על ידי המכללה בשני המקרים הבאים:

סטודנטים שנכשלו בבחינה במועד א'-ציון סופי ניכשל  (0-52)
סטודנטים שהיו רשומים לבחינה  עם ציון מגן אך לא ניגשו לבחינה.

ביטול רישום למועד ב'

סטודנטים שנכשלו בבחינה החיצונית מועד א' / לא נבחנו במועד א' ואינם מעוניינים לגשת למועד ב' חייבים להודיע על ביטול הרישום מיד עם פרסום הציונים. אחרת  המכללה לא תזכה את הסטודנט בסך 200 ₪ ששולמו.

את הבקשה לביטול יש להגיש בטופס ביטול המצורף.

סטודנטים בלימודי הנדסאים – למינהל הסטודנטים (בשעות הקבלה) או בדוא"ל הבא בלבד: einatd@tcb.ac.il
סטודנטים במכינה הטכנולוגית – למזכירות המכינה (בשעות הקבלה) או בדוא"ל הבא בלבד: liron@tcb.ac.il

בהצלחה לכולם!!!