הרשמה לבחינות חיצוניות – מועד א' אביב 2018

הרשמה לבחינות חיצוניות –  מועד א' אביב 2018

סיום רישום: 12/12/2017

ללוח בחינות חיצוניות מועד א' אביב 2018 לחץ כאן

הנחיות לנבחנים בבחינות הגמר הממלכתיות של מה"ט מועד אביב 2018

 הנחיות לסטודנטים:

  • סטודנטים משנה א/ב/ג רשומים אוטומטית אך ורק לבחינות במקצועות הרלוונטיים לאותה שנה.
  • סטודנט המשובץ למערכת חלקית/ משלב מקצועות לימוד בשנים א/ב/ג /  אינו רשום אוטומטית ונדרש להסדיר רישום במינהל הסטודנטים.
  • על כל בחינה שאינה ברשימת הקורסים הנלמדים באותה שנה, הסטודנט נדרש להסדיר רישום ותשלום במינהל הסטודנטים.
  • תשלום לבחינות חיצוניות לרישומים האוטומטיים, מתבצע דרך מדור שכר לימוד. סטודנט ללא הוראת קבע, נדרש לגשת למדור שכ"ל להסדרת תשלום.
  • סטודנטים שאינם מעוניינים לגשת השנה לבחינה מטעמים שונים (דחיית מקצוע, אישי וכו'), מתבקשים להגיע למינהל סטודנטים ולמלא טופס ביטול רישום, על מנת שלא תתבצע עבורם גבייה אוטומטית.

לא יתבצע החזר כספי לסטודנטים אשר לא הודיעו על ביטול רישום ולא ניגשו בפועל.

 

באחריות הסטודנט לוודא את רישומו  לבחינות החיצוניות באתר מכלול/ מידע אישי /סמסטר ב

חובה להגיע לבחינה עם תעודת זהות

(לא ניתן להציג רישיון נהיגה במקום תעודת זהות)

סטודנטים משלימים

סטודנטים משלימים אינם רשומים אוטומטית ומתבקשים לנהוג על פי ההנחיות הבאות:

א. למלא טופס רישום במינהל סטודנטים, לגשת למדור שכר לימוד להסדרת תשלום.

ב. טופס הרישום תקף אך ורק לאחר הסדר תשלום במדור שכ"ל.

ג. חובה להחזיר את הטופס למינהל סטודנטים לביצוע הרישום לבחינה.

ד. עלות בחינה 200 ₪

בברכה,

מינהל סטודנטים