הנחיות פיקוד העורף בזמן חרום

במקרה של אזעקת אמת יש להגיע מיד למרחבים המוגנים ולהישמע להוראות אנשי הביטחון.

כללי התנהגות עובדים/סטודנטים בעת ארוע נפילת טילים בבאר שבע – בזמן הימצאות במכללה

  1. עם השמע צפירת אזעקה לנפילת טילים בבאר שבעיש להכנס למרחב מוגן תוך 60 שניותמרגע תחילת הצפירות.
  2. להלן פירוט מרחביםמוגנים במכללה

א. מקלטים במבנה A ו-G

ב. באזור חדרי מדרגות במידה וקיימים קירות מבטון.

ג. חדר פנימי שאין לו קיר חיצוני.

  1. השהות במרחב מוגן תהיה במשך 5 דקות מתום הצפירה, אלה אם הוחלט אחרת.
  2. בזמן הארוע אין לצאת לשטח פתוח.
  3. כמו כן חל איסור על שימוש במעלית במשך הארוע.
  4. אין לגעת בחפצים בלתי מוכרים.יש לדווח על כל חפץ חשוד למחלקת המשק או בטחון.
  5. יש להשמע להנחיות בעלי תפקיד במכללה.

בתקווה להמשך שבוע טוב ושקט !!!!
בתקווה לימים שקטים,
ממונה הביטחון