מרכז תמיכת מחשוב

  • מרכז תמיכת מחשוב במכללה הטכנולוגית מהווה מוקד תמיכה והדרכה למשתמשים, ומסייע בפתרון בעיות מחשוב של הסטודנטים ועובדי המכללה.
  • כל סטודנט בהירשמו ללימודים מקבל גישה למעבדות המחשוב במכללה, באמצעות שם משתמש וסיסמא (אותם מקבל הסטודנט בדואר אישי לקראת פתיחת שנת הלימודים באמצעות מנהל הסטודנטים). באמצעות מערכת "מידע אישי" יכול הסטודנט לראות את מערכת השעות, לוח הבחינות והציונים האישיים, כמו כן להגיש ערעורים למבחני הסמסטר.
  • בנוסף, מציע מערך המחשוב מערכת MOODLE באמצעותה מתקיים קשר ישיר בין המרצה לסטודנט בכל קורס אותו לומד הסטודנט במכללה ודרכו מועבר חומר עזר על-ידי המרצה לסטודנטים.
  • קבלת הודעות SMS באמצעות ממשקי המכללה לרבות שימוש באפליקציות מתאימות.

בעיות בשימוש במערכות המחשוב יופנו למזכירת המגמה במנהל הסטודנטים והפניה תועבר למרכז התמיכה לפתרון הבעיה. התשובה תועבר לסטודנט באמצעות מזכירת המגמה.

 

מרכז תמיכת מחשוב עושה מאמץ להיענות לפניות מנהל הסטודנטים ולספק פתרונות בהקדם.

 

במידה והסטודנט נתקבל בבעיות נוספות ניתן לפנות למרכז התמיכה:
08-6462254 | help@tcb.ac.il