הנדסת אלקטרוניקה

מרכז המגמה: ד"ר נתן בן חיל
08-6462203, natan@tcb.ac.il
רכז מקצועי: אמיר חאטב
amirh@tcb.ac.il
הנדסאי ראשי: איגור שטיין
08-6462242, igors1@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: ציפי כהן
08-6462287, zipi@tcb.ac.il

הנדסת חשמל

מרכז המגמה: ד"ר נתן בן חיל
08-6462203, natan@tcb.ac.il
רכז מקצועי: אביאל חקשר
avielh@tcb.ac.il
הנדסאי ראשי: איגור שטיין
08-6462242, igors1@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: יפה חדד
08-6462264, yaffah@tcb.ac.il

עיצוב מדיה

מרכזת המגמה: עידית רון
08-6462280, editr@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: חן סלע אסרף
08-6462220, chena@tcb.ac.il

 

 

מנהל סטודנטים

מזכירה כללית: עינת דנה
einatd@tcb.ac.il ,08-6462263

 

אדריכלות ועיצוב פנים

מרכז המגמה: ד"ר מרטין סמיט
martins@tcb.ac.il ,08-6462284
רכז מקצועי: הרצל בן שבת
herzelb@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: גילה הרשקוביץ
gilah@tcb.ac.il ,08-6462278

הנדסת תעשיה וניהול

מרכז המגמה וממונה אקדמי: עזרא יחזקאל
08-6462277, ezra@tcb.ac.il
רכזת מקצועית: נטליה גרשון
08-6462271, natalig@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: גילה הרשקוביץ
08-6462278, gilah@tcb.ac.il

 

הנדסת תוכנה

מרכז המגמה: איגור ברגמן
08-6462208, igorb@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: חן סלע-אסרף
08-6462220, chena@tcb.ac.il

 

 

מכינה טכנולוגית להנדסאים

מרכזת מגמה: לירון זינו
liron@tcb.ac.il ,08-6462215
עוזרת מנהלית: רבינוביץ סווטה
sveta@tcb.ac.il ,08-6462233

 

 

הנדסת מכונות

מרכז המגמה: אביחי אביב
08-6462531, avichaia@tcb.ac.il
מרכזת פדגוגית: ברוניה ווליך
08-6462578, bronia@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: יפה חדד
08-6462264, yaffah@tcb.ac.il

 

 

קירור ומיזוג אוויר

מרכז מגמה: זאב קויפמן
08-6462261, zeevk@tcb.ac.il
מרכזת פדגוגית: ברוניה ווליך
08-6462578, bronia@tcb.ac.il
הנדסאי ראשי: רם ברוך
ramb@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: יפה חדד
08-6462264, yaffah@tcb.ac.il

הנדסה אזרחית (בנין)

מרכז המגמה: אריאל דמרי
08-6462225, arield@tcb.ac.il
רכז מקצועי: רן כהן
08-6462547, coheran@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: טלי ביטון
08-6462256, tali@tcb.ac.il

הנדסת כימיה

מרכזת המגמה: ד"ר מיכל שיימן
08-6462285, s.mich@tcb.ac.il
רכז מקצועי: דר מישילביץ אלכס
08-6462241, alexm@tcb.ac.il
הנדסאי ראשי: אבי סולימני
08-6462288, Avis1@sce.ac.il
מזכירת המגמה: ציפי כהן
08-6462287, zipi@tcb.ac.il

 

הנדסה רפואית

מרכזת המגמה: ד"ר מיכל שיימן
08-6462285, s.mich@tcb.ac.il
יועץ מקצועי: אלי רייני
08-6462285, elira@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: ציפי כהן
08-6462287, zipi@tcb.ac.il

הנדסת מכשור ובקרה

מרכז המגמה: ד"ר נתן בן חיל
08-6462203, natan@tcb.ac.il
רכז מקצועי: אמיר חאטב
amirh@tcb.ac.il
מזכירה כללית: עינת דנה
08-6462263, einatd@tcb.ac.il

אדריכלות נוף

מרכזת המגמה: תמר לנדמן דיסטלפלד
08-6462552, tamarld@tcb.ac.il
מזכירת המגמה: גילה הרשקוביץ
08-6462278, gilah@tcb.ac.il

 

 

מדור תכניות מיוחדות

ראש המדור: מיכה פז
08-6462286, mishap@tcb.ac.il
רכז המדור: עידן סיבוני
08-6462234, idans@tcb.ac.il
מזכירת מדור הכשרה והשתלמויות:
ילנה חנקין
08-6462235, elenak@tcb.ac.il
מזכירת מדור תכניות מיוחדות:
שלומית זנבה
08-6462530, shlomit.almaya@gmail.com