חשבונות סטודנטים

המדור ממונה על גביית שכר לימוד, דמי בחינות חיצוניות, דמי אגודת סטודנטים ותשלומים נלווים, במסלולים הבאים: לימודי מכינה, לימודי הנדסאים יום, לימודים משולבים, לימודי טכנאי, השתלמויות והכשרה מקצועית.

דגשים כלליים:

  • פירוט התשלומים ומועדי התשלום מפורסמים בלוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט.
  • גביית שכר הלימוד מתבצעת באמצעות הוראת קבע ב-7 תשלומים.
  • סטודנט המבקש לשלם שכר לימוד שלא באמצעות הוראת קבע, מתבקש להסדיר התשלום בקופת המכללה או באתר המכללה באינטרנט, לפני מועד הפעלת הוראת הקבע.
  • חייל משוחרר ישלם 10% שכר לימוד יסוד, דמי נלווים, דמי אגודת סטודנטים ודמי בחינות חיצוניות.
  • סטודנט יפיק כרטיס נבחן לבחינות הסמסטר באמצעות אתר המכללה באינטרנט (במידה ואינו חייב שכר לימוד).
  • חוב בשכר לימוד יגרום לחסימת הגישה לשימוש באתר המכללה.

במדור ניתן לקבל שירותים נוספים: אישורי גובה שכר לימוד, קבלות על תשלומים, פניה לוועדת חריגים, טיפול ביתרות חובה וזכות, בקשות להחזרי שכר לימוד.

נהלי שכר לימוד מפורסמים בשנתון ובאתר המכללה (דף שכר לימוד).

שעות פעילות המדור

ימים א'-ד': 8:30-12:00, 16:30-18:30

יום ה – 08:30-12:00

בניין D, קומת קרקע מול משרדי ההנהלה

קופת מכללה:
08-6462268/98

עובדת מדור :
ליזה רודנקו |  lizar@tcb.ac.il