חשבונות סטודנטים

המדור ממונה על גביית שכר לימוד, דמי בחינות חיצוניות, דמי אגודת סטודנטים ותשלומים נלווים, במסלולים הבאים: לימודי מכינה, לימודי הנדסאים יום, לימודים משולבים, לימודי טכנאי, השתלמויות והכשרה מקצועית.

דגשים כלליים:

  • פירוט התשלומים ומועדי התשלום מפורסמים בלוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט.
  • גביית שכר הלימוד מתבצעת באמצעות הוראת קבע ב-7 תשלומים.
  • סטודנט המבקש לשלם שכר לימוד שלא באמצעות הוראת קבע, מתבקש להסדיר התשלום בקופת המכללה או באתר המכללה באינטרנט, לפני מועד הפעלת הוראת הקבע.
  • חיילים משוחררים עד 5 שנים, פטורים מתשלום שכר לימוד יסוד, ומשלמים דמי נלווים, בחינות חיצוניות ודמי אגודת סטודנטים.
  • סטודנט יפיק כרטיס נבחן לבחינות הסמסטר באמצעות אתר המכללה באינטרנט (במידה ואינו חייב שכר לימוד).
  • חוב בשכר לימוד יגרום לחסימת הגישה לשימוש באתר המכללה.

במדור ניתן לקבל שירותים נוספים: אישורי גובה שכר לימוד, קבלות על תשלומים, פניה לוועדת חריגים, טיפול ביתרות חובה וזכות, בקשות להחזרי שכר לימוד.

נהלי שכר לימוד מפורסמים בשנתון ובאתר המכללה (דף שכר לימוד).

שעות פעילות המדור

ימים א'-ה': 8:30-12:00, 16:30-18:30
יום ו': 8:00-11:00

 

מנהלת חשבונות:
חגית ספוז'ניקוב
hagits1@tcb.ac.il | 08-6462267

 

קופת מכללה:
08-6462268/98