הודעה לציבור הסטודנטים

תאריך:11 ספטמבר 2019

הודעה לציבור הסטודנטים

לאור ההודעה על הפגנת הסטודנטים אשר צפויה להתקיים ביום חמישי הקרוב, 12.9, הנהלת המכללה מבקשת להביא לידיעת הסטודנטים כי להנהלת המכללה הגיעו תלונות על שימוש לא ראוי בכספי האגודה הנגבים מהסטודנטים ולכן, בשלב זה, ועד לבירור הנושאים שבמחלוקת, הקפיאה המכללה את גביית הכספים העתידית לשנת תש"פ עבור האגודה, גביה שמתוכננת להתקיים בתאריכים 20.11.19 ו- 20.12.19.

אשר על כן , הנהלת המכללה הטכנולוגית איננה רוצה להיות אחראית בשלב זה על גביית כספים עבור אגודת הסטודנטים. כדי למנוע אי הבנה מבהירה המכללה כי היא לא מונעת מהאגודה לגבות את הכספים, באופן עצמאי.

עוד מבקשת הנהלת המכללה להבהיר, בצורה חד משמעית, כי לא ביצעה הליך של זיכוי הסטודנטים שכבר שילמו והטענות שנשמעו בעניין זה – בטעות יסודן.

המכללה רוצה להדגיש לציבור הסטודנטים כי אגודת הסטודנטים היא גוף נבחר על ידי הסטודנטים, בלבד, בהליך בחירות דמוקרטי כמקובל במוסדות להשכלה. הנהלת המכללה מבקשת לעדכן שיו״ר האגודה הנוכחי סיים את כל חובותיו הלימודיים והנו זכאי לדיפלומת הנדסאי ומשכך על הסטודנטים לקיים הליך בחירות דמוקרטי ולבחור את נציגיו הרשמיים לאגודת הסטודנטים.

כל נושא אחר או כל טענה אחרת שיוגשו בדרכים המקובלות יטופלו על ידי גופי המכללה המוסמכים לנושא.

  הנהלת המכללה