הודעה לסטודנטים

סטודנטים המעוניינים להתארגן לתפילת שחרית ומנחה בבית הכנסת שבמכללה,

מתבקשים לפנות ליוליה לוין במשרד מנכ"ל.

ללא הקמת קבוצה, לא יפתח בית הכנסת.