הודעה חשובה

בהמשך להחלטת הממשלה על הידוק הסגר, היום ומחר לא יתקיימו בחינות ממלכתיות של מה״ט, מועד חדש ייקבע בהמשך.

סמסטר קיץ והבחינות הסמסטר הפנימיות של המכללה ממשיכים בצורה מקוונת על פי התכנון.