הודעה חשובה לציבור הסטודנטים

הודעה חשובה לציבור הסטודנטים והמרצים,

היום אושר בועדת חוקה חוק ומשפט חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה במסגרתו הוחמרו תנאי הסגר ונדחו כל הבחינות הממשלתיות (למעט בחינות הסמכה לרפואה). החוק אמור לעלות לאישור במליאת הכנסת הלילה.

במידה ויאושר, הוא יכנס לתוקפו החל מחצות.

המשמעות היא שיתכן ויידחו הבחינות הממלכתיות שנותרו.

אנא הערכו לכך, המשיכו לעקוב באמצי התקשורת ונעדכן מיד עם היוודע החלטת הממשלה הסופית בדף הפייסבוק של המכללה.