הודעה חשובה לציבור הסטודנטים וסגל ההוראה לגבי קיום בחינות במכללה

סגל וסטודנטים יקרים,

ע"פ הנחיות משרד הבריאות ומה"ט, הבחינות הממלכתיות במסלולי ההנדסאים יתקיימו כסדרם בהתאם להנחיות צו הבריאות .

כפועל יוצא, גם בחינות הסמסטר הפנימיות במתכונת שנקבעה בכל מגמה יתקיימו על פי המתוכנן ותוך הקפדה על הנחיות התו הסגול.

לאור הנחיות אלו, גם שיעורי התגבור ושיעור ההשלמות המתקיימים במכללה בהתאם למתכונת שנקבעה בכל מגמה ממשיכים כסדרם .

בשבועות האחרונים התגלו במכללה מספר חולים מאומתים ששהו בשטח המכללה, לאחר בדיקות אפידמיולוגיות שביצע משרד הבריאות, הונחו באופן אישי עובדי המכללה או הסטודנטים הרלוונטיים להיכנס לבידוד.

כל כיתת לימוד שבה היה נוכח חולה מאומת עברה חיטוי יסודי. בנוסף, עובדי הניקיון מבצעים חיטוי בכיתות, מעבדות, חדרי שירותים מספר פעמים ביום בצורה שוטפת .

כמו כן, בכל כניסה למבנה ובאזורים מרכזיים במכללה נמצאת עמדת חיטוי אוטומטית לשמירה על ההיגיינה האישית וכל באי המכללה נדרשים לבדיקת חום וחתימה על הצהרת בריאות מקוונת.

המכללה פועלת באופן מלא על פי התו הסגול ובריאות הסטודנטים וסגל המכללה נמצא לנגד עינינו תוך שאיפה לסיים את שנת הלימודים בשלמותה.

במידה ויחולו שינויים בהנחיות נעדכן בהתאם .

הנהלת המכללה

קישור לצו בריאות העם הגבלת מוסדות חינוך מעודכן 05.07.20

https://bit.ly/2NZeEH8

היערכות לביצוע בחינות לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף 19-COVID (קורונה) עדכון משרד הבריאות מיום – 06/07/20

https://bit.ly/3e9mmJz