הודעה חשובה לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה 15.03.20

סטודנטים וסטודנטיות, סגלי הוראה יקרים/ות,

היום, כמו תמיד, בריאותכם חשובה לנו. בשל התפשטות נגיף הקורונה, בימים אלה אנו נדרשים למשנה זהירות, ומתוך רצון להימנע עד כמה שניתן מהתקהלות מיותרת.

ועל כן, בהמשך להודעות קודמות , החל ממחר, יום ב', 16.3.20 ועד להודעה חדשה, לא מתקיימים במכללה הרצאות, ומעבדות פרונטליים והגעה של הסטודנטים למכללה אסורה פרט למקרים שיוגדרו להלן.

בחינות סמסטר מועד ב׳, בחינות ממלכתיות של מה"ט, הגנות פרויקטים פנימיות והגנות פרויקטים חיצוניות שמתוכננים בתקופה הקרובה יתקיימו כסדרם בהתאם לכללים שהוגדרו ע"י משרד הבריאות.

החל מ-22.3.2020 עוברת המכללה ללימודים במתכונת מקוונת וכל ההרצאות יתבצעו במסגרתה.

בשל ההנחיה להימנע מהתקהלויות והתכנסויות החל ממחר, יום ב', 16.3.20, ייסגרו גם משרדי קבלות קהל ברחבי המכללה לקבלת קהל פרונטלית,וניתן יהיה לברר מידע ולבצע פעולות במענה הטלפוני (בשעות פעילות המדור), באפליקציה, ובאתר האינטרנט.

כיתות הלימוד והמעבדות במכללה יהיו סגורות. הסגל המנהלי וסגל ההוראה עובדים כרגיל ויחלו את היערכותם להוראה מקוונת. הנהלת המכללה ערה לאילוצים בפניהם יעמדו חלק מהעובדים והעובדות כתוצאה מנגזרות הנחיות משרד הבריאות, כדוגמת קושי באיתור חלופה להשגחה על ילדים בבית וכל המקרים המיוחדים ייבחנו בעתיד בכפוף להנחיות משרדי הממשלה.

עדכונים יפורסמו בהתאם להתפתחויות ולהנחיות חדשות, ככל שיהיו. בריאות איתנה לכולם.

תודה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה.