הודעה חשובה לסגל המרצים ולציבור הסטודנטים 01/06/20

הודעה חשובה לסגל המרצים ולציבור הסטודנטים 01/06/20

בהמשך להערכת המצב שביצענו הערב ולאור אירועי תחלואה בבתי ספר בבאר שבע  ולאחר פניות רבות של סטודנטים וסגלי המרצים, החלטנו לעצור את החזרה המלאה להוראה פרונטאלית ולחזור למצב שהתקיים בשלושה השבועות האחרונים .

קרי, המשך הוראה מקוונת לקורסים העיוניים והמשך הוראה במכללה במעבדות, סדנאות, תגבורים בהתאם למערכת שעות.

במהלך הלילה תעודכן מערכת השעות במידע האישי של כל סטודנט כך שמערכת הלימודים תחזור למתכונת שהייתה בשבוע שעבר שבה חלק מהמערכת היא מקוונת וחלק מתבצעת במכללה. עם ביצוע העדכונים במערכת שעות תקבלו הודעות סמס מהמכללה . ככול שיהיו מחר תקלות במערכת  שעות, נא היעזרו בסובלנות .

מחר הנהלת המכללה תקיים הערכת מצב ודיון לגבי חזרה הדרגתית של הלימודים במכללה וייתכן שעד לסיום הסמסטר התקני ב -19.06.20 תימשך חלק מהמערכת השעות בצורה מקוונת. לגבי שאר הנושאים שהוצגו במסמך שהופץ הבוקר לסטודנטים אין שינויים.

נא המשיכו בכל עת לעקוב אחר ההודעות באתר המכללה , בפייסבוק ובהודעות סמס.