הודעה דחופה לציבור הסטודנטים ולסגל ההוראה – 07.01.21

החל ממחר  ה- 08.01.21, צפויה המדינה להיכנס למצב של סגר מחמיר למשך שבועיים לפחות.

בהתאם לכך כלל הלמידה במכללה תתבצע אך ורק באפן מקוון ומלא.

במסגרת זו בוטלו כל ההנחיות הקודמות וחל איסור מוחלט על הסטודנטים להגיע למכללה לכל מטרה.

להלן מסמך הנחיות המכללה  לתקופת הסגר –  https://bit.ly/3ojB32u

נא המשיכו בכל עת לעקוב אחר ההודעות באתר המכללה, בפייסבוק ובהודעות סמס.