הארכת מועדת ההגשה למלגת משרד החינוך

שלום  רב, משרד החינוך החליט על הארכת ההרשמה לקבלת סיסמא למלגות משרד החינוך. מועד ההרשמה לקבלת סיסמא: ממחר, יום רביעי א' באדר א' תשע"ט – 6.2.2019  עד יום שני ו' באדר א' תשע"ט 11.2.2019

יש  לצרף תצלום תעודת זהות וספח מקוריים. ולציין את הפרטים כפי שמופיע בתעודת הזהות!

מועד אחרון להשלמת הבקשה למלגה: יום ראשון י"ט באדר א' תשע"ט 24.2.2019 . הקריטריונים וההרשמה נמצאים באתר: www.edu.gov.il/Scholarships