גישה מקלה בבחינות הממלכתיות במועד קיץ 2020

לכל הסטודנטים שלום!

לאחר דיונים מפרכים מול מה"ט הננו לעדכן אתכם על גישה מקלה בבחינות הממלכתיות (החיצוניות)
במועד קיץ 2020:

1 .ביטול "פרק חובה" או "שאלת חובה" בשאלון הבחינה.

2 .ניקוד הבחינה יותאם כך שסה"כ הנקודות למענה מלא על כל השאלות יגיע ל- 120 נקודות.
כמובן שהציון המקסימלי הוא 100.

3 .אפשרויות הבחירה בין השאלות יהיו רחבות יותר.

כמו כן בימים אלו תקבלו באמצעות מזכירות המגמה לוח זמנים ולוח מבחנים מעודכן
יחד נעבור תקופה לא פשוטה זו.

באיחולי הצלחה

עזרא יחזקאל,
ממונה אקדמי

 

קישור למסך ממונה אקדמי:  https://bit.ly/3hgdnc7