ברכת מנכל לפתיחת שנה"ל תשפ"א

לכל המרצים והסטודנטים במכללה שלום,

המכללה הטכנולוגית באר שבע מאז היווסדה ב-1954 ראתה בפעילותה שליחות לאומית.
לנגד עיניה עומדים מתן הזדמנויות כולל הזדמנות שניה למגוון אוכלוסיות במטרופולין באר שבע,
עולים, ותיקים, נשים, גברים, חרדים, בדואים וחיילים משוחררים.
פתיחת הקורסים באה על מנת לאפשר את מירב האפשרויות הלימודיות במרחק נגיש גם
לאוכלוסיות אשר מגיעות ללימודים בשעות הערב, לאחר יום עבודה.
השנה המשימה קשה הרבה יותר. כל ההרצאות בשלב זה מאושרות בלימודים מקוונים בלבד,
הדבר מחייב אותנו בהתאמת ההרצאה לציבור ההטרוגני של הסטודנטים, ביתר תשומת לב
וסבלנות.
אנחנו, ההנהלה, המנהל וכמובן ציבור המרצים נעניק מניסיוננו, מהידע שרכשנו וגם מזמננו
החופשי . מצפה לנו שנת לימודים קשה ובלתי צפויה, יחד בסיוע הדדי וסבלנות, נצליח.

ברכת מנכל לפתיחת שנהל תשפא