ברכת מנכל המכללה לפתיחת סמסטר ב'

מרצים וסטודנטים יקרים,
אנחנו מברכים אתכם עם פתיחת הסמסטר.
לחלק זהו סמסטר ב' ולחלק ג' ולחדשים סמסטר א'.
בחודשים האחרונים שונו פני המכללה ע"י תשתיות חדשות, מדרכות, כבישים, וריהוט גן כולל פינה יפיפייה באזור "גן אלי נבון" ???בקרבת שער הכניסה לרכב.
כמו כן, כיתות רבות שודרגו, ונרכש ציוד חדש למעבדות.
אנו מבקשים לשמור על איכות הסביבה והניקיון.