מנהלים לשעבר

מנהלים לשעבר

דב פ.תמיר - מנהל המכללה בין השנים 2006-2021פרופ' ג'ורג' מרקוביץ' (אוצו) - מנהל המכללה בין השנים 1977-2006ד"ר ישראל פרי - מנהל המכללה בין השנים 1970-1977