תשלומי שכ"ל תשע"ח – לימודי יום

שנה א' שנה ב' שנה ג' (אדריכלות) תכנון מבנים

מרכיבי שכ"ל

עלות חייל משוחרר עלות חייל משוחרר עלות

עלות

שכר לימוד 6,960 6,960 3,480

3,730

דמי נלווים

1,044 1,044 1,044 1,044 522

560

בחינות חיצוניות

400 400 400 400 400

400

דמי סריקה וערעור

300 300 300 300 150

150

אגודת הסטודנטים

250 250 250 250 250

250

הנחיית פרויקט

1,800* 1,800* 1,800*

1,800*

דמי הגנת פרויקט

300 300 300

300

סה"כ

8,954 1,994 11,054 4,094 6,902

7,190

* לומדי שנה ב' בלימודי יום, או שנה ג' באדריכלות ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה. סטודנטים שיעמדו בתנאי החזר המפורסמים במדור פרויקטים, יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט.

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום:

סמסטר א'

חיילים* ממומני מנהל סטודנטים

20.09.17

מקדמה 1,500  

1,500

20.11.17

תשלום 2 1,488   247 250
(דמי אגודה)
20.12.17 תשלום 3 1,489 247

672

סמסטר ב'

20.02.18

תשלום 4 1,492 672
20.03.18

תשלום 5

1,492

   

20.04.18

תשלום 6

1,493

סה"כ

8,954

1,994

1,594 

  • הסכומים צמודים למדד.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.

* משיכת פיקדון לכל השנה –1,994 ₪.

 

הנדסאי "משלים" לימודי יום:

סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 348 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף עליו לשלם נלווים לכל שעה שבועית סכום של 52.2 ₪, דמי בחינה חיצונית 400 ₪ לשני מועדים (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪ .

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג':

סמסטר א' ממומני מנהל סטודנטים

20.09.17

מקדמה

1,500

20.11.17

תשלום 2 1,651

       250

20.12.17

תשלום 3 1,651

        672

סה"כ

4,802

        922

 

להלן תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלום בהוראת קבע ללימודי תכנון מבנים:

סמסטר א'

20.09.17

מקדמה

1,500 

20.11.17

תשלום 2 1,795
20.12.17 תשלום 3

1,795 

סה"כ

5,090

  • הסכומים צמודים למדד.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.

לומדי שנה ג' בלימודי יום ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.