תשלומי שכ"ל תשע"ט – לימודי יום

שנה א'שנה ב'שנה ג' (אדריכלות)תכנון מבנים

מרכיבי שכ"ל

עלותחייל משוחרר**עלותחייל משוחרר**עלות

עלות

שכר לימוד7,058 7,058 3,529 

3,756 

דמי נלווים

1,059 1,059 1,059 1,059 529 

563 

בחינות חיצוניות

400 400 400 400 400 

400 

דמי סריקה וערעור

300 300 300 300 150 

150 

אגודת הסטודנטים

250 250 250 250 250 

250 

הנחיית פרויקט

1,800 *1,800 *1,800 *

1,800 *

דמי הגנת פרויקט

300 300 300 

300 

סה"כ

9,067 2,009 11,167 4,109  6,958 

7,219 

* לומדי שנה ב' בלימודי יום, או שנה ג' באדריכלות ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה. סטודנטים שיעמדו בתנאי החזר המפורסמים במדור פרויקטים, יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט.

**התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים ע"פ הנחיות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום:

פירוט תשלומים לשנה

חיילים*ממומני מנהל סטודנטים

20.09.18

מקדמה1,500   

1,500 

20.11.18

תשלום 21,261  169 250 
(דמי אגודה)
20.12.18תשלום 31,261 170 

679 

20.01.19תשלום 41,261   170 

20.02.19

תשלום 51,261   680 
20.03.19

תשלום 6

1,261   

   

20.04.19

תשלום 7

1,262   

סה"כ

9,067 

2,009 

1,609  

  • הסכומים צמודים למדד.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ₪ לכל החזר.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.

* משיכת פיקדון לכל השנה – 2,009 ₪.

 

הנדסאי "משלים" לימודי יום:

סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 353 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף עליו לשלם נלווים לכל שעה שבועית סכום של 53.2 ₪, דמי בחינה חיצונית 400 ₪ לשני מועדים (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪ .

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג':

סמסטר א'ממומני מנהל סטודנטים

20.09.18

מקדמה

1,500 

20.11.18

תשלום 21,119 

       250 

20.12.18

תשלום 31,119 

        679 

20.01.19

תשלום 41,120 

סה"כ

4,858 

        929 

 

להלן תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלום בהוראת קבע ללימודי תכנון מבנים:

סמסטר א'

20.09.18

מקדמה

1,500  

20.11.18

תשלום 21,206 
20.12.18תשלום 3

1,206 

20.01.19תשלום 4

1,207 

סה"כ

5,119 

  • הסכומים צמודים למדד.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה בסך 72 ₪ לכל החזר.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.

לומדי שנה ג' בלימודי יום ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.