בחינות גמר ממלכתיות ופרויקט גמר בתקופת הקורונה

סטודנטים יקרים שלום,

על פי הנחיות מה"ט החדשות, מתבטלות הבחינות החיצוניות (מועד ב' – אביב) ונדחות למועד בלתי ידוע, זאת בהתאם להתפתחויות בהתמודדות עם נגיף הקורונה. הגנות על פרוייקטי הגמר והנחיות יתקיימו כרגיל

(ותוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות).

בחינות גמר ממלכתיות ופרויקט גמר בתקופת הקורונה