לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


פרויקט גמר/ התמחות מעשית (סטאג') - מדור פרויקטים

פרויקט הגמר נועד להוות אינטגרציה של החומר הנלמד במכללה ודרכו מיישם הסטודנט את לימודיו. ביצוע פרויקט יתקיים במהלך השנה האחרונה ללימודים והוא תנאי הכרחי לקבלת הדיפלומה. אפשרות נוספת לביצוע עבודת גמר שעל הסטודנט להגיש ולהבחן עם תום לימודיו הוא התנסות מעשית של הסטודנט במפעל במסגרת הסטאג' המיועד לסטודנטים המשלבים לימודים ועבודה בתחום מקצוע הלימוד שלהם.

מהות הפרויקט או הסטאג' הוא תכנון, ביצוע, בניה, הרכבה, מדידות , בדיקות וכו' של מכשיר, מתקן, מבנה, מכונה, מערכת אדם ומכונה, תת מערכת או מערכת (כולל ניתוח מערכות או נתונים קיימים) , ברמה נאותה המצביעה על כושרו של ההנדסאי להשתמש ברכיבים, חומרים, מכשור מדידה, מעבדות, כלים ואמצעים, תקנים, דפי מפרט ונתוני יצרנים.

מעבר לשעות שנקבעו בתוכנית הלימודים בנושא פרויקט גמר, יקבל כל סטודנט הנחיה נוספת. עבור הנחיה זו ישלם הסטודנט דמי הנחיה, כפי שיקבע כל שנה ע"י מה"ט. סטודנט יתחיל בעבודה על הפרויקט/סטאג' רק לאחר קבלת אישור המפקח על הצעת הפרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז').

הגשת הצעת פרויקט / סטאג'

 

 1. הצעת פרויקט גמר או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז') יש להדפיס על פי דוגמא הצעת פרויקט ב-3 עותקים לסטודנט בודד ו-6 עותקים לזוג סטודנטים.
 2. בסוף כל עמוד של הצעת הפרויקט/סטאז' חותם הסטודנט, המנחה, והגורם המקצועי במה''ט.
 3. יש להחתים את ראש המגמה על הצעת הפרויקט/סטאז' ולהגיש את ההצעה למדור פרויקטים.
 4. יש לצרף להצעת הפרויקט טופס הרשמה לפרויקט (במידה והפרויקט מתבצע במכללה עם מנחה מכללה).
 5. עם הגשת הצעת פרויקט יש לשלם שכר לימוד לפרויקט. מנחה מכללה – 2.100 ₪ ומנחה חוץ – 700 ₪.
 6. הצעת פרויקט או הצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז') מועברת לאישור המפקח ע''י מדור פרויקטים.
 7. לאחר אישור המפקח נשלחת ההצעה המאושרת לסטודנט בדואר. במידה ויש הערות, יש לתקן את ההצעה על פי הערות המפקח, ולהגיש שנית.

 

הגשת פרויקט גמר

 

 1. בסיום העבודה על הפרויקט או התמחות המעשית (סטאז') יש להדפיס את הפרויקט על פי דוגמת מבנה פרויקט כללית (או על פי מבנה  פרויקט למגמה מתאימה).
 2. בדף הראשון של הפרויקט יש לציין את שם הפרויקט, שם הסטודנט, שם המגמה, שם המנחה וחתימתו, ראש המגמה וחתימתו.
 3. יש להגיש את הפרויקט ב-3 עותקים חתומים למדור פרויקטים.
 4. לפרויקט הגמר יש להוסיף: הצעת פרויקט חתומה ע''י הגורם המקצועי במה''ט (כרוך בתוך פרויקט), טופס הצהרת סטודנט (כרוך בתוך הפרויקט), תקציר עבודה ב-5 עותקים (בנפרד), טופס טיולים על גמר התחייבות למכללה (בנפרד).

הטפסים להורדה נמצאים בהמשך..

 

התקשרות : שעות קבלה - יום א 9:00-12:00 , 17:00 – 19:00

ימים ב- ה 12:00- 9:00 , 16:30 – 18:30

טלפון - ראש מדור - 08-6462267 מזכירות - 08-6462502 פקס - 08-6462501

טפסים להורדה

1

הנחיות כלליות לכתיבת פרויקט גמר

להורדת הקובץ

2

הנחיות כלליות לביצוע התמחות מעשית סטאג'

להורדת הקובץ

3

תאריכון ונוהלי שכ"ל פרויקט גמר

להורדת הקובץ

4

טופס הרשמה לפרויקט או התמחות מעשית סטאג'

להורדת הקובץ

5

דוגמא להצעת פרויקט

להורדת הקובץ

להורדת קובץ WORD

6

דוגמא להצעה לביצוע התמחות מעשית (סטאז')

להורדת הקובץ

להורדת קובץ WORD

7

הערכת המנחה לביצוע סטאז'

להורדת הקובץ

8

הצהרת סטודנט

להורדת הקובץ

9

טופס טיולים – בקשה לאישור מסירת פרויקט גמר

להורדת הקובץ

10

דוגמא למבנה פרויקט גמר - כללית


להורדת הקובץ

להורדת קובץ WORD

11

דוגמא למבנה פרויקט גמר- הנדסה אזרחית

רשימת תיוג לפרויקט בארגון וניהול אתר

להורדת הקובץ

להורדת הקובץ

12

דוגמא למבנה פרויקט גמר – אדריכלות ועיצוב פנים

להורדת הקובץ

13

דוגמא למבנה פרויקט גמר – תקשורת חזותית

להורדת הקובץ

14

עדכון נהלי פרויקט גמר סופי

להורדת הקובץ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©