תשלומי שכ"ל תשע"ח – לימודי יום

שנה א' שנה ב' שנה ג' (אדריכלות) תכנון מבנים

מרכיבי שכ"ל

עלות חייל משוחרר עלות חייל משוחרר עלות

עלות

שכר לימוד 7,010 7,010 3,505

3,730

דמי נלווים

1,052 1,052 1,052 1,052 526

560

בחינות חיצוניות

400 400 400 400 200

200

דמי סריקה וערעור

300 300 300 300 150

150

אגודת הסטודנטים

180 180 180 180 180

180

הנחיית פרויקט

1,800* 1,800* 1,800*

1,800*

דמי הגנת פרויקט

300 300 300

300

סה"כ

8,942 1,932 11,042 4,032 6,661

6,920

* לומדי שנה ב' בלימודי יום, או שנה ג' באדריכלות ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה. סטודנטים שיעמדו בתנאי החזר המפורסמים במדור פרויקטים, יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט.

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום:

סמסטר א'

חיילים** ממומני מנהל סטודנטים

20.09.17

מקדמה 1,500  

1,500

20.11.17

תשלום 2 1,627*   216 180
(דמי אגודה)
20.12.17 תשלום 3 1,648 216

676

סמסטר ב'

20.02.18

תשלום 4 1,389 676
20.03.18

תשלום 5

1,389

   

20.04.18

תשלום 6

1,389

סה"כ

8,942

1,932

1,532 

  • הסכומים צמודים למדד.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.

* הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ו-2 בחינות חיצוניות.
** משיכת פיקדון לכל השנה –1,932 ₪.

 

הנדסאי "משלים" לימודי יום:

סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 350.5 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף עליו לשלם נלווים לכל שעה שבועית סכום של 52.6 ₪, דמי בחינה חיצונית 200 ₪ (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪ .

 

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג':

סמסטר א' ממומני מנהל סטודנטים

20.09.17

מקדמה

1,500

20.11.17

תשלום 2 1,530*

        180

20.12.17

תשלום 3 1,531

        676

סה"כ

4,561

        856

 

להלן תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלום בהוראת קבע ללימודי תכנון מבנים:

סמסטר א'

20.09.17

מקדמה

1,500 

20.11.17

תשלום 2 1,660*
20.12.17 תשלום 3

1,660 

סה"כ

4,820

  • הסכומים צמודים למדד.
  • החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.
  • הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.

* הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ובחינות. 
לומדי שנה ג' בלימודי יום ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪. הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.