הרשמה להנדסאים ומכינות

החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ח סמסטר ב' (אביב 2018)

הרשמה מקוונת למכללה מקצרת את זמן הרישום ומאפשרת הרשמה מלאה, 

תשלום דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי.

בטרם ביצוע הרישום המקוון נא לשים דגש להערות הבאות:

  • תנאי קבלה להרשמה ללימודים ונוהלי הרישום המפורטים באתר המכללה,
  • לבירורים נוספים ניתן לפנות למדור הרישום במכללה בטלפון 1-800-206-205.
  • התשלום מתבצע בעסקת אשראי, באתר מאובטח ופרטי כרטיסך אינם נשמרים.
  • התשלום עבור הרישום ללימודים אינו מוחזר גם אם תבקש/י לבטל בהמשך את מועמדותך מכל סיבה שהיא.
  • בתהליך ההרשמה הנך מצהיר שהפרטים שנמסרו הינם מלאים, מדויקים ונכונים, ושבמידה ותיענה בקשתך להתקבל ללימודים במכללה הטכנולוגית באר שבע הנך מתחייב לקיים את כללי המכללה, נהליה ותקנותיה.

לאחר סיום תהליך הרישום המקוון עליך לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים בפורטל למועמד.
(תחת לשונית "השלמת רישום") או להעביר למדור רישום במכללה:

  • תעודת זהות.
  • תעודת שחרור מצה"ל/פטור/אישור סיום שירות לאומי.
  • תמונת פספורט.
  • תעודת בגרות / תעודת השכלה.
  • תעודות נוספות ממוסדות להשכלה גבוהה.

שמחים שבחרת ללימודים לתואר הנדסאי – תכל'ס מקצוע !

להרשמה לחצו כאן

נגישות